Contact Us

Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Facebook
Mobile App

 

 

 

 

शब्द ज्ञान

सच्चा (विशेषण)

अर्थ:- जो सत्य बोलता हो।

उदाहरण:- युधिष्ठिर एक सत्यवादी व्यक्ति थे।

पर्यायवाची:- यथार्थवादी, सत्यभाषी, सत्यवक्ता, सत्यवादी, साँच, साँचा, सांच, सांचा