సంఖ్యా ప్లేట్ల రకాలు

विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें

లైసెన్స్ లేదా సంఖ్యా ప్లేట్ అనేది వాహనం యొక్క గుర్తింపు. సంఖ్య ప్లేట్ యొక్క శైలి వాహనం యొక్క రకాన్ని బట్టి మరియు ఎలా ఉపయోగించబడుతుందో బట్టి మారుతుంది. వ్యక్తిగతమైన(ప్రైవేట్) ఉపయోగం కోసం వాహనాలు (కారు, స్కూటర్, మోటారుసైకిల్ మొదలైనవి) వాణిజ్య వాహనాల (టాక్సీ, బస్సు, ట్రక్ మొదలైనవి) కంటే భిన్నమైన నంబర్ ప్లేట్ శైలిని కలిగి ఉంటాయి. సైనిక, విదేశీ దౌత్యవేత్తలు మరియు విద్యుత్ (ఎలక్ట్రిక్) వాహనాల యాజమాన్యంలోని వాహనాలు పూర్తిగా భిన్నమైన శైలిని కలిగి ఉంటాయి.

ఒకరు నంబర్ ప్లేట్ చూడటం ద్వారా వాహనం యొక్క ప్రయోజనాన్ని గుర్తించవచ్చు.

ఈ కోర్సులో మీరు వివిధ రకాల సంఖ్యా ప్లేట్లను గుర్తించడం నేర్చుకుంటారు. కోర్సు ముగింపులో మీ జ్ఞానాన్ని పరీక్షించడానికి ఒక చిన్న ప్రశ్నావలి (క్విజ్) ఉంటుంది.

 

 

शब्द ज्ञान

कर्नल (संज्ञा)

अर्थ:- एक सैनिक अधिकारी।

उदाहरण:- नए कर्नल का सभी सैनिक सम्मान करते हैं।

पर्यायवाची:- करनल