कठीण परिस्थिती चाचणी

विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं

वाहन चालवत असताना आपल्याला अनेक प्रकारच्या कठीण परिस्थितीला सामोरे जावे लागू शकते. वाहनात बसलेल्या सर्व प्रवाशांची सुरक्षितता निश्चित करण्यासाठी चालकाने त्या कठीण परिस्थितीत घेतलेल्या योग्य निर्णयास खूप महत्त्व आहे. ही सराव चाचणी तुम्ही कठीण परिस्थितीत कशा प्रकारची प्रतिक्रिया देता हे तपासण्यासाठी बनवण्यात आली आहे.

ही सराव चाचणी वाहकाला वाहन चालवण्याचा परवाना मिळवण्यासाठी आरटीओ कार्यालयात घेतल्या जाणाऱ्या लेखी परीक्षेत उत्तीर्ण करण्यासोबतच एक जबाबदार वाहन चालक बनवण्यासही उपयुक्त ठरेल.


 

 

 

शब्द ज्ञान

माण्डूक्योपनिषद (संज्ञा)

अर्थ:- मुख्य उपनिषदों में से एक।

उदाहरण:- मांडूक्य उपनिषद् अथर्ववेद से संबंधित है और इसमें बारह मंत्र हैं।

पर्यायवाची:- मांडुक्य, मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद्, मांडुक्योपनिषद, मांडुक्योपनिषद्, मांडूक्य, मांडूक्य उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद्, मांडूक्योपनिषद, मांडूक्योपनिषद्, माण्डुक्य, माण्डुक्य उपनिषद, माण्डुक्य उपनिषद्, माण्डुक्योपनिषद, माण्डुक्योपनिषद्, माण्डूक्य, माण्डूक्य उपनिषद, माण्डूक्य उपनिषद्, माण्डूक्योपनिषद्