క్లిష్ట పరిస్థితుల పరీక్ష

विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें

వాహనం నడిపేటప్పుడు మనం వివిధ క్లిష్ట పరిస్థితులను ఎదుర్కొనవచ్చు. ప్రతి ఒక్కరి భద్రతను నిర్ధారించడానికి ఆ పరిస్థితులకు వాహనం నడిపేవారి యొక్క సరైన ప్రతిస్పందన ముఖ్యం. క్లిష్ట పరిస్థితులకు మీరు ఎలా స్పందిస్తారో తనిఖీ చేయడానికి ఈ అభ్యాస పరీక్ష రూపొందించబడింది.

ఈ పరీక్ష మీకు బాధ్యతాయుతమైన వాహనం నడిపేవారు కావడానికి సహాయపడుతుంది మరియు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కోసం ఆర్టివో పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించడానికి.


 

 

 

शब्द ज्ञान

कड़पा ज़िला (संज्ञा)

अर्थ:- भारत के आंध्र प्रदेश राज्य का एक जिला।

उदाहरण:- कड़पा जिले का मुख्यालय कड़पा शहर में है।

पर्यायवाची:- कड़पा, कड़पा जिला, कडापा, कडापा ज़िला, कडापा जिला