తప్పనిసరి రహదారి సంకేతాలు

विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं

తప్పనిసరి రహదారి చిహ్నాలు రహదారి మరియు సంబంధిత సేవల యొక్క ప్రతి వినియోగదారుడు పాటించాల్సిన ఆదేశాలు వంటివి. తప్పనిసరి సంకేతాలను పాటించడంలో వైఫల్యం ప్రమాదకరమైన ఫలితాలను కలిగిస్తుంది మరియు ఇది జీవితం మరియు ఆస్తికి హాని కలిగించవచ్చు. తప్పనిసరి సంకేతాలను ధిక్కరించడం రద్దీ నిబంధనల ఉల్లంఘనగా పరిగణించబడుతుంది మరియు నేరస్థులు శిక్షించబడతారు. శిక్ష యొక్క రకం మరియు పరిమాణం ఉల్లంఘించిన నియమం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది మరియు అది కలిగించిన హాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది.

తప్పనిసరి సంకేతాలను రెండు వర్గాలుగా విభజించవచ్చు.

దిశాత్మక రహదారి గుర్తు


ఈ సంకేతాలు దిశాత్మక క్రమం లాంటివి. డ్రైవర్లు గుర్తుపై పేర్కొన్న దిశను అనుసరించాలి. ఈ సంకేతాలు సాధారణంగా వృత్తాకారంలో ఉంటాయి. నీలిరంగు నేపథ్యంలో వారికి తెలుపు రంగు గుర్తు ఉంటాయి.

ఎడమవైపు తిరగండి

ఎడమవైపు తిరగండి రహదారి సంకేతాలుఈ గుర్తు చూసిన తర్వాత ఎడమ మలుపు తీసుకోండి. బహుశా ఇక్కడ రద్దీ మళ్లింపు ఉంది.

కుడివైపుకు తిరుగండి

కుడివైపుకు తిరుగండి రహదారి సంకేతాలుఈ గుర్తు చూసిన తర్వాత కుడివైపుకు మలుపు తీసుకోండి. బహుశా ఇక్కడ రద్దీ మళ్లింపు ఉంది.

ఎడమ పక్కకి ఉండండి

ఎడమ పక్కకి ఉండండి రహదారి సంకేతాలురద్దీ సజావుగా సాగడానికి ఎడమ సందులో వాహనం నడపండి. సాధారణంగా ఈ గుర్తు విభజన లేని రహదారులపై వ్యవస్థాపించబడుతుంది మరియు ఒకే రహదారిపై రెండు మార్గాల రద్దీ ప్రవహిస్తుంది.

కుడి పక్కకి ఉండండి

కుడి పక్కకి ఉండండి రహదారి సంకేతాలురద్దీ సజావుగా సాగడానికి కుడి సందులో వాహనాన్ని నడపండి. రద్దీ మళ్లింపు ఉన్నప్పుడు సాధారణంగా ఈ గుర్తు రహదారులపై ఏర్పాటు చేయబడుతుంది.

ముందుకు ఎడమవైపు తిరగండి

ముందుకు ఎడమవైపు తిరగండి రహదారి సంకేతాలుముందుకు ఎడమ మలుపు తీసుకోండి. సాధారణంగా ఈ గుర్తు ఎక్కడైతే వ్యవస్థాపించబడుతుందో, అక్కడ రహదారి యొక్క ఎడమ సందు ముగుస్తుంది మరియు వాహనదారుడు తప్పనిసరిగా ఎడమ మలుపు తీసుకోవాలి. అందుబాటులో ఉంటే, ముందుకు వెళ్ళడానికి కుడి సందుకి వెళ్లండి.

ముందుకు కుడివైపు తిరగండి

ముందుకు కుడివైపు తిరగండి రహదారి సంకేతాలుముందుకు కుడి మలుపు తీసుకోండి. సాధారణంగా ఈ గుర్తు ఎక్కడైతే వ్యవస్థాపించబడుతుంది, అక్కడ రహదారి కుడి సందు ముగుస్తుంది మరియు వాహనదారుడు తప్పనిసరి కుడి మలుపు తీసుకోవాలి. అందుబాటులో ఉంటే, ముందుకు వెళ్ళడానికి ఎడమ సందుకి వెళ్లండి.

ముందుకు సాగండి

ముందుకు సాగండి రహదారి సంకేతాలునేరుగా వెళ్లు. అన్ని ఇతర దిశల్లోకి తిరగడం అనుమతించబడదు.

సైకిల్ మార్గం

సైకిల్ మార్గం రహదారి సంకేతాలుకొన్ని వీధులు లేదా రహదారి సందు సైకిల్ కోసం మాత్రమే కేటాయించబడింది. ఈ సంకేతం ఇతర రకాల వాహనాలు ఈ వీధిని లేదా రహదారి సందును ఉపయోగించవద్దని చెబుతుంది.


నిషేధిత రహదారి సంకేతాలు


డ్రైవర్ కొన్ని చర్యలను చేయకుండా నిషేధించే లేదా ఒక విధమైన సరిహద్దును నిర్దేశించే తప్పనిసరి రహదారి చిహ్నాలను కూడా నిషేధిత రహదారి చిహ్నాలు అంటారు. నిషేధిత రహదారి చిహ్నాల గురించి మరింత సమాచారం ఇక్కడ అందుబాటులో ఉంది.

 

 

शब्द ज्ञान

अभैर (संज्ञा)

अर्थ:- वह लकड़ी जिसमें डोरी बाँधकर कंधियाँ लटकाई जाती है।

उदाहरण:- कलवाँसा मजबूत होना चाहिए।

पर्यायवाची:- कलवाँसा, दढ़ेरी