రహదారి గుర్తు అభ్యసం పరీక్ష २

विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं

రహదారి (రద్దీ) సంకేతాలతో మీకు ఉన్న పరిచయాన్ని తనిఖీ చేయడానికి ఇది రెండవ పరీక్ష.  సురక్షితమైన డ్రైవింగ్ కోసం సరైన గుర్తింపు ముఖ్యం కాబట్టి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పొందడానికి ఈ నైపుణ్యాలు తప్పనిసరి.

ఈ పరీక్షను విజయవంతంగా పూర్తి చేయడం వలన డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కోసం ఆర్టిఓ రాత పరీక్షను క్లియర్ చేసే అవకాశాలు పెరుగుతాయి.


 

 

 

शब्द ज्ञान

तड़िया (संज्ञा)

अर्थ:- समुद्र के किनारे की हवा।

उदाहरण:- लोग ठंडी तड़िया का आनंद ले रहे हैं।