వాణిజ్య లైసెన్స్ ఆభ్యాస పరీక్ష

विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं

ఈ ఆభ్యాస పరీక్షలో వాణిజ్య డ్రైవింగ్ లైసెన్స్‌కు సంబంధించిన ప్రశ్నలు మాత్రమే ఉన్నాయి.వాణిజ్య డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కోరుకునే వారికి ఇది చాలా సహాయంగా ఉంటుంది.

ఈ పరీక్షను విజయవంతంగా పూర్తి చేయడం వలన డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కోసం ఆర్టి‌ఓ రాత పరీక్షను పూర్తి చేసే అవకాశాలు పెరుగుతాయి.


 

 

 

शब्द ज्ञान

खरसान (संज्ञा)

अर्थ:- हथियार तेज करने का एक प्रकार का सान का पत्थर।

उदाहरण:- वह खरसान पर हथियार तेज कर रहा है।