రహదారి గుర్తు అభ్యసం పరీక్ష

विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं

రహదారి (రద్దీ) సంకేతాలతో మీకు ఉన్న పరిచయాన్ని తనిఖీ చేయడానికి ఈ పరీక్ష రూపొందించబడింది. సురక్షితమైన డ్రైవింగ్ కోసం సరైన గుర్తింపు ముఖ్యం కాబట్టి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పొందడానికి ఈ నైపుణ్యాలు తప్పనిసరి.

ఈ పరీక్షను విజయవంతంగా పూర్తి చేయడం వలన డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కోసం ఆర్‌టిఒ రాత పరీక్షను పూర్తి‌ చేసే అవకాశాలు పెరుగుతాయి.


 

 

 

शब्द ज्ञान

ब्राह्म (संज्ञा)

अर्थ:- हिन्दुओं के आठ प्रकार के विवाहों में एक जिसमें पिता अपनी पुत्री के लिए उचित वर ढूंढकर उसे अपनी कन्या का दान करता है।

उदाहरण:- उसने ब्राह्म विवाह करने से मना कर दिया।

पर्यायवाची:- ब्रह्म विवाह, ब्राह्म विवाह