రహదారి గుర్తు అభ్యసం పరీక్ష

विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं

రహదారి (రద్దీ) సంకేతాలతో మీకు ఉన్న పరిచయాన్ని తనిఖీ చేయడానికి ఈ పరీక్ష రూపొందించబడింది. సురక్షితమైన డ్రైవింగ్ కోసం సరైన గుర్తింపు ముఖ్యం కాబట్టి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పొందడానికి ఈ నైపుణ్యాలు తప్పనిసరి.

ఈ పరీక్షను విజయవంతంగా పూర్తి చేయడం వలన డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కోసం ఆర్‌టిఒ రాత పరీక్షను పూర్తి‌ చేసే అవకాశాలు పెరుగుతాయి.


 

 

 

शब्द ज्ञान

अंदर-बाहर (क्रिया-विशेषण)

अर्थ:- अंदर और बाहर।

उदाहरण:- स्वदेशी आन्दोलन भारतीयों में अंतर्बाह्य छा गया था।

पर्यायवाची:- अंतर्बाह्य, अन्तर्बाह्य, अन्दर-बाहर, बाहर-भीतर, भीतर-बाहर